WWW.MONOMERMEDIKAL.COM ve BAĞLANTILI WEB ALANLARI İÇİN KULLANIM KOŞULLARI

 

 

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel bilgilerini sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel bilgilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Site: Monomer Medikal firmasına ait tüm web içeriği ve bağlantılı kanalları ifade eder.

 

A – Kullanım Koşulları

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, www.monomermedikal.com ve bağlantılı web sitelerimizdeki hizmetlerden ve bilgilerden faydalanılabilmesi için gerekli kuralları içermekte olup, sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu koşullara ve site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız. Monomer Medikal, herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu koşullar, sitede, ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girecektir. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakınız.

 

B – Hükümleri:

 

 • Sitelerin içeriği ve yazılımı, Monomer Medikal’e onun tedarikçilerine, alt markalarına ve/veya iştiraklerine ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli uyarı yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
 • Sitelerimizi sadece kişisel kullanımınız için bilgi alma, siteden ilgili konulara ait haber ve etkinlikleri öğrenme, etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme, cihaz, aksesuar, sarf malzemesi ve/veya hizmet satın alma ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, Monomer Medikal tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteleri kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitelerdeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.
 • Sitelerimizi ziyaret edenler veya kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla sitelerimiz üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların veya ziyaretçilerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran kendilerine aittir. Kullanıcılar ve ziyaretçiler, Monomer Medikal ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, sitelerimiz dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini, Monomer Medikal ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Monomer Medikal, kullanıcıların ve/veya ziyaretçilerin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak siteler üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Monomer Medikal’e herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili Kullanıcılar Monomer Medikal ’in her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sitelerimizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, Monomer Medikal ‘in yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanılması yasaktır. Sitelerimizin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitelerimiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Yetkisiz ürün satışı, sitelerin yetkisiz çerçevelenmesi veya sitelere yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitelerde bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dâhil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır
 • Sitelerimizi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu sitelere makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteleri yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin Monomer Medikal’e bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da Monomer Medikal ‘in durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.
 • Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri sitelere gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Monomer Medikal, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteleri başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dâhil, siteleri haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Kullanıcılar, siteleri kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacaklarını, kendi faaliyetleri ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamaları nedeni ile gerek Monomer Medikal ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendilerine ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile Monomer Medikal ’den rücuen herhangi bir talepte bulunmayacaklarını, keza bu madde kapsamında Monomer Medikal’e yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 • Monomer Medikal, sitelerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitelerin veya içeriklerinin kullanılmasıyla ya da sitelere bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Monomer Medikal, sitelerde sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dâhil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaat vermemektedir. Siteler ve içerikleri “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. Monomer Medikal, sitelerden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Monomer Medikal, sitelerin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dâhil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Monomer Medikal ve bağlantılı sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Monomer Medikal, sitelerin kullanılmasından ya da Monomer Medikal hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.
 • Monomer Medikal; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Monomer Medikal kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Monomer Medikal hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiç bir şekilde sorumlu değildir. Monomer Medikal; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.
 • Monomer Medikal ‘in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve Monomer Medikal ‘in sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
 • Monomer Medikal, Siteler ‘de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Sitelere “blog” koyma, Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Monomer Medikal, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 • Monomer Medikal, Siteler üzerinden, Monomer Medikal ‘in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu linkler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Monomer Medikal’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.
 • Monomer Medikal, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Monomer Medikal ‘in kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İşbu Kullanım Koşulları, Monomer Medikal Güvenlik Politikasını ve Gizlilik Politikasını da kapsamakta olup, sitelerimizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Güvenlik ve Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 • Siteleri kullanmakla, siteler hakkında veya siteler ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İzmir Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.
 • Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Monomer Medikal sorumlu değildir.

Standart Form WEBKULLAN- REV 1.04