ÖNEMLİ UYARI

Satış Koşulları

Monomer Medikal, Nexus serisi bio/neurofeedback cihazlarının satışını, asla tıbbi uygulamalar için yapmamaktadır. Nexus4 sistemleri; sadece kişisel gelişim için, Nexus10 sistemleri; kişisel gelişim ve bilimsel araştırmalar için, Nexus32 sistemleri ise sadece bilimsel araştırma için satışa sunulmuştur.

Neurofeedback sistemleri tüm dünyada yaygın olarak birden çok problem ve hastalığın iyileştirilmesi gibi tıbbi durumlar için kullanılabilmekte olduğu gibi, sporcularda performans geliştirme, kişisel farkındalığın arttırılması, dikkat ve konsantrasyonun geliştirilmesi, okul başarısı arttırılması, neuromarketing ve neuroimaging gibi çeşitli bilimsel projelerde kullanılması, çeşitli test ve değerlendirmelerde kullanılması ve beyin bilgisayar arayüzü gibi bir çok tıbbi olmayan konuda da kullanılabilmektedir. Monomer Medikal, Mind Media marka Nexus sistemlerinin Türkiye’deki tek yetkili distribütörüdür ve sorumluluğu bu cihazları satmakla ve teknik destek vermek ile sınırlıdır. Türkiye’de 2019 yılı ilk çeyreği itibariyle henüz bu ürünleri kimlerin kullanabileceği veya kullanamayacağı ile ilgili her hangi bir düzenleme ya da kanun bulunmamaktadır. Ancak Monomer Medikal kendi inisiyatifi ile, neurofeedback sistemlerini aşağıda belirtilen durum ve koşullar dışındaki özel kişi ve kuruluşlara satmamaktadır.

a) Doktorlar / Mühendisler / Akademik – Her türlü bilimsel araştırma uygulamaları

b) Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar – Sadece kişisel gelişim uygulamaları

c) Eğitimciler – Sadece dikkat konsantrasyon arttırma ve/veya sadece solunum egzersizleri ile ilgili kullanımları

d) Yurt dışında gerekli eğitimleri alarak sertifikalarını gösterebilen kişiler – Eğitimini aldıkları konuda kullanımları

e) Araştırmacılar – Araştırma konularında nörofizyolojik sistemler bulunması

f) Sporcular – Yalnızca spor ve kişisel gelişim ile ilgili kullanımları

koşulları ile satış yapmaktadır. Bu koşullar üniversiteler ve devlet kurumlarını kapsamaz. Sadece özel kuruluş ve özel kişiler için geçerlidir.

Monomer Medikal bu satışları sadece kendi bünyesinde yapmaktadır. Özel sektöre satış için HER HANGİ BİR BAYİMİZ VEYA TEMSİLCİMİZ YOKTUR! Ancak sadece ihale ve kamu işleri için çeşitli firmalar ile anlaşmamız bulunmaktadır.

MONOMER MEDİKAL, 

 • Satışını yapmadığı her türlü cihaz ve sistemlerden
 • Hiçbir bayi ile çalışmamaktadır ve hiçbir 3. şahıs ile bağlantılı değildir. Yetkili kişiler haricindeki kendisini bayi, satıcı, uygulayıcı vs. olarak tanıtan kişilerden
 • Kendisine ait web sitesi ( www.monomermedikal.com ) ve bağlantıları haricindeki her türlü bilgi, belge, resim, doküman ve fiyat bilgilerinden
 • Satmış olduğu cihaz ve sistemlerin kullanım amaçları dışında kullanılmasından
 • Satmış olduğu cihaz ve sistemlerin uyarı ve kullanım koşullarına uygunsuz kullanımından
 • Cihazların kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü olumlu/olumsuz sonuçtan
 • Satın alınan sistemlerle yapılan uygulamalardan
 • Uygulayıcı (sistemi satın alan kişi/kurum/kuruluş) ve müşteri arasındaki problemlerden ve anlaşmazlıklardan
 • Uygulayıcı (sistemi satın alan kişi/kurum/kuruluş) ve resmi kurumlar arasındaki problemlerden ve anlaşmazlıklardan
 • Uygulayıcı (sistemi satın alan kişi/kurum/kuruluş) ve ticari kuruluşlar arasındaki problemlerden ve anlaşmazlıklardan
 • Uygulayıcı (sistemi satın alan kişi/kurum/kuruluş) ve uygulayıcının yanında çalıştırdığı/ortak olduğu kişiler arasındaki problemlerden ve anlaşmazlıklardan

HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

Tüm bu maddeler, satılan cihazı ve/veya sistemi ve seri numarası belli olan cihazın tüm kullanıcılarını kapsar.

Standart Form DISCLAIMER – REV 1.01