PEAK Performans
Uygulamalardan Örnekler
•Reaksiyon zamanını ölçümünde kullanılan ERP (Event Related Potentials) ve P300 imkanı.
•Kablosuz iletişim sayesinde hareketli ortamlarda sporcu üzerinde taşınarak kayıt imkanı sunar.
•Özellikle bisiklet, araba yarışı ve uzun süreli ve uzun mesafeli sporlar için SD Kart kullanarak kayıt yapabilme imkanı.
•Özel bir donanım, cihaz veya yazılımdan gelen verileri eşzamanlı kullanabilmek için dijital giriş kanalları.
•Senkronize olarak video kaydı ile ölçülen her tepkinin tam olarak ne zaman ve ne sebeple oluştuğunu görebilme imkanı.

DAHA KALİTELİ SİNYALLER: AKTİF GÜRÜLTÜ ÖNLEME - KUSURSUZ PARAZİT ÖNLEME ÖZELLİĞİ
Sinyal kalitesi en önemli özelliktir! Mikro volt seviyelerindeki fizyolojik sinyalleri kaydederken artefakt ve gürültünün azaltılması en önemli önceliklerdendir. NeXus, EXG sensörlerinde özel karbon teknolojisi ve aktif gürültü önleme sisteminin kombinasyonunu kullanır. Klasik filtreleme yöntemiyle gürültü ve artefaktları "saklamak" yerine, basit anlatımıyla; gürültü ve artefaktlar ayrıca ölçülerek toplam sinyalden "çıkartılır" ve bu sayede elde kalan sinyal gürültüsüz ve temiz gerçek sinyaldir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sporda Yeni Dönem
Biyofizyolojik Veri Kaydı - Değerlendirme - Geri Bildirim.
Sporda bilim konseptimizde yer alan donanım ve yazılım paketlerimiz sayesinde artık kendi vücuduna çok daha fazla hakim sporcular yetiştirilebilimektedir. Örneğin bir sporcu, antrenman veya müsabaka esnasında kalbinin ne zaman ve ne yaptığı zaman daha hızlı atmaya başladığını kesin olarak bilirse, ihtiyacına göre performansını ayarlayabilecek, gerekirse belirli hareketlerden kaçınacak, veya tam tersine özellikle belli hareketlere daha fazla önem verebilecektir.
Nörofizyolojik Veri Kaydı - Değerlendirme - Geri Bildirim.
Sporda bilim konseptimizde yer alan donanm ve yazılım paketlerimiz sayesinde artık sadece fiziksel özellikler değil, aynı zamanda psikolojik özellikler de kontrol altına alınabilmektedir. Örneğin bir sporcu ok atmak için nişan aldığında beyninde neler olduğunu bilirse ve hangi duruşta, hangi düşünce yapısında ve hangi anda konsantrasyonun maksimum düzeyde olduğunu bilirse atışını çok daha bilinçli, kendine güvenli ve hassas yapabilecektir. Aynı şekilde eğer bir sporcu müsabaka esnasında çevresel etkileri kafasında minimuma indirgeyebilirse konsantrasyonu o kadar güçlü olacaktır.